Nr. 032 - cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Ucrainca nr. 10/25, raionul Căușeni

 • 08.10.2021
 • 441
 • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei

electorale comunale Ucrainca nr. 10/25, raionul Căușeni

 

 În vederea îndeplinirii prevederilor pct. 11 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 21 noiembrie 2021, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3 din 20 septembrie 2021, precum şi în temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28, art. 29 lit. h), art. 30 alin. (5), art. 131 alin. (2) și art. 132 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Ucrainca nr. 10/25, raionul Căușeni, în componență numerică de 9 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ucrainca nr. 10/25, după cum urmează:

Axînoi Svetlana

 • din partea Consiliului comunal Ucrainca, raionul Căușeni;

Babin Vasile

 • din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate;

Banari Dina

Boiciuc Aliona

Ciumac Alla

 • din Registrul funcționarilor electorali;
 • din Registrul funcționarilor electorali;
 • din Registrul funcționarilor electorali;

Mîinea Eugenia

 • din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;

Nacai Olga

 • din partea Consiliului comunal Ucrainca, raionul Căușeni;

Strelțov Valeriu

 • din partea Partidului Politic „Șor”;

Șcerbatîi Tamara

 

 • din partea Consiliului comunal Ucrainca, raionul Căușeni.

3. Secretarul Consiliului comunal Ucrainca, raionul Căușeni, va asigura convocarea primei ședințe a consiliului electoral de circumscripție cel târziu până la data de 11 octombrie 2021.

4. Consiliul electoral va propune, până la 14 octombrie 2021, spre degrevare de atribuțiile de la locul de muncă permanent sau convocare o persoană din componenţa sa, precum și, spre aprobare, statul de personal al aparatului acestuia.

5. Consiliul electoral va constitui, până la 16 octombrie 2021, secția de votare și va îndeplini concomitent atribuţiile biroului electoral al secției de votare.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII

 

Chișinău, 8 octombrie 2021

Nr. 32