Nr. 033 - cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Hârtop nr. 11/10, raionul Cimișlia

  • 08.10.2021
  • 440
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei

electorale comunale Hârtop nr. 11/10, raionul Cimișlia

 

În vederea îndeplinirii prevederilor pct. 11 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 21 noiembrie 2021, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3 din 20 septembrie 2021, precum şi în temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28, art. 29 lit. b) și h),  art. 30 alin. (5) și art. 131 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Hârtop nr. 11/10, raionul Cimișlia, în componență numerică de 7 membri.

2. Se aprobă componența nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Hârtop nr. 11/10, după cum urmează:

 

Bîcos Nina

Cernei Maria

  • din partea Consiliului comunal Hârtop, raionul Cimișlia;
  • - din Registrul funcționarilor electorali;

Corlăteanu Elena

- din partea Consiliului comunal Hârtop, raionul Cimișlia;

Gaibu Vasilisa

- din partea Partidului Politic „Șor”;

Nicoreț Ion

  • din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;

Stoianova Liubov

- din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate;

Strungaru Lidia

- din partea Consiliului comunal Hârtop, raionul Cimișlia.

 

 

 

3. Secretarul Consiliului comunal Hârtop, raionul Cimișlia, va asigura convocarea primei ședințe a consiliului electoral de circumscripție cel târziu până la data de 11 octombrie 2021.

4. Consiliul electoral va propune, până la 14 octombrie 2021, spre degrevare de atribuțiile de la locul de muncă permanent sau convocare o persoană din componenţa sa, precum și, spre aprobare, statul de personal al aparatului acestuia.

5. Consiliul electoral va constitui, până la 16 octombrie 2021, secțiile de votare și, până la 26 octombrie 2021, birourile electorale ale acestora.

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, până la 29 octombrie 2021, consiliul electoral va adopta hotărârea privind degrevarea de la locul de muncă permanent sau convocarea a câte o persoană din componența acestora.

7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII

 

Chișinău, 8 octombrie 2021

Nr. 33