Nr. 035 - cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Hlinaia nr. 16/21, raionul Edineț

  • 08.10.2021
  • 441
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei

electorale sătești Hlinaia nr. 16/21, raionul Edineț

 

În vederea îndeplinirii prevederilor pct. 11 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 21 noiembrie 2021, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3 din 20 septembrie 2021, precum şi în temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28, art. 29 lit. h),  art. 30 alin. (5) și art. 131 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Hlinaia nr. 16/21, raionul Edineț, în componență numerică de 9 membri.

2. Se aprobă componența nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Hlinaia nr. 16/21, raionul Edineț, după cum urmează:

 

Cananău Inga

- din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova;

Ciobanu Oresia

-  din partea Consiliului sătesc Hlinaia, raionul Edineț;

Ciumac Ana

-  din Registrul funcționarilor electorali;

Crețu Svetlana

- din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;

Filip Natalia

- din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova;

Gaina Crina

- din Registrul funcționarilor electorali.

Iurcu Lilia

- din Registrul funcționarilor electorali;

Prosi Mariana

- din partea Consiliului sătesc Hlinaia, raionul Edineț;

Ţîbuleac Aliona

- din partea Partidului Politic „Șor”;

 

3. Secretarul Consiliului sătesc Hlinaia, raionul Edineț, va asigura convocarea primei ședințe a consiliului electoral de circumscripție cel târziu până la data de 11 octombrie 2021.

4. Consiliul electoral va propune, până la 14 octombrie 2021, spre degrevare de atribuțiile de la locul de muncă permanent sau convocare o persoană din componența sa, precum și, spre aprobare, statul de personal al aparatului acestuia.

5. Consiliul electoral va constitui, până la 16 octombrie 2021, secția de votare și va îndeplini concomitent atribuțiile biroului electoral al secției de votare.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII

 

Chișinău, 8 octombrie 2021

Nr. 35