Nr. 038 -   cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Pârlița nr. 17/26, raionul Fălești

  • 08.10.2021
  • 530
  • 0

HOTĂRÂRE

  cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei

electorale sătești Pârlița nr. 17/26, raionul Fălești

 

În vederea îndeplinirii prevederilor pct. 11 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 21 noiembrie 2021, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3 din 20 septembrie 2021, precum şi în temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28, art. 29 lit. h), art. 30 alin. (5), art. 131 alin. (2) și art. 132 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Pârlița nr. 17/26, raionul Fălești, în componenţă numerică de 11 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Pârlița nr. 17/26, după cum urmează:

 

Frunza Adrian

- din Registrul funcționarilor electorali;

Gangal Ana

-  din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;

Grincu Elena

- din partea Consiliului sătesc Pârlița, raionul Fălești;

Grițunic Angela

- din Registrul funcționarilor electorali;

Grosu Valentina

- din partea Consiliului sătesc Pârlița, raionul Fălești;

Lupașcu Ludmila

- din Registrul funcționarilor electorali;

Neagu Angela

- din Registrul funcționarilor electorali;

Pichin Galina

- din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”;

Talpa Lidia

- din partea Partidului Politic „Șor”;

Ursu Nelea

- din partea Consiliului sătesc Pârlița, raionul Fălești;

Voroniuc Rodica

- din Registrul funcționarilor electorali.

 

3. Secretarul Consiliului sătesc Pârlița, raionul Fălești, va asigura convocarea primei ședințe a consiliului electoral de circumscripție cel târziu până la data de 11 octombrie 2021.

4. Consiliul electoral va propune, până la 14 octombrie 2021, spre degrevare de atribuțiile de la locul de muncă permanent sau convocare o persoană din componenţa sa, precum și, spre aprobare, statul de personal al aparatului acestuia.

5. Consiliul electoral va constitui, până la 16 octombrie 2021, secția de votare și va îndeplini concomitent atribuţiile biroului electoral al secției de votare.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII

 

Chișinău, 8 octombrie 2021

Nr. 38