Nr. 4048 - cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Nucăreni nr. 34/20, raionul Telenești

 • 27.07.2020
 • 1800
 • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei

electorale sătești Nucăreni nr. 34/20, raionul Telenești

 

 În vederea executării prevederilor pct. 7 din Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 6 septembrie 2020, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3973 din 9 iunie 2020, precum şi în temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. f), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (3), (4), (6) și (8), art. 30 alin. (5), art. 131 alin. (2) și art. 132 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale sătești Nucăreni nr. 34/20, raionul Telenești, și se stabilește componența numerică a consiliului electoral în număr de 9 membri.

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Nucăreni nr. 34/20, după cum urmează:

-

Căpățînă Ana

 • pedagog, din partea Consiliului sătesc Nucăreni;

-

Dorogoi Vasile

 • economist, din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”;

-

Josanu Valentina

 • regizor, din Registrul Funcționarilor Electorali;

-

Lașcu Maia

 • pedagog, din Registrul Funcționarilor Electorali.

-

Paladi Elena

 • filolog, din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;

-

Radu Larisa

 • tehnolog, din partea Partidului Politic „Șor”;

 

Reznic Parascovia

 • pedagog, din partea Partidului Democrat din Moldova;

-

Rusu Ana

 • educator, din partea Consiliului sătesc Nucăreni;

-

Rusu Vera

- studii medii, din partea Consiliului sătesc Nucăreni.

3. Secretarul Consiliului sătesc Nucăreni, raionul Telenești, va convoca prima şedinţă a consiliului electoral de circumscripţie cel târziu la data de 28 iulie 2020.

4. La alegerea președintelui, vicepreședintelui şi a secretarului consiliului, se recomandă desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.

5. Consiliul electoral va propune, până la 30 iulie 2020, spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent sau convocare o persoană din componenţa sa.

6. Consiliul electoral va constitui, până la 1 august 2020, secţia de votare și va îndeplini concomitent atribuţiile biroului electoral al acestuia.

7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                              Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                            Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 27 iulie 2020

Nr. 4048