Nr. 188 - cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală aferentă alegerilor locale noi, pentru perioada de până la 30 noiembrie 2021

  • 01.12.2021
  • 4061
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral

Partidul Politic „Șor” în campania electorală aferentă alegerilor locale noi,

pentru perioada de până la 30 noiembrie 2021

 

Potrivit art. 22 alin. (2) lit. c) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală, în calitatea sa de organ independent de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, colectează și sistematizează rapoartele privind finanțarea campaniilor electorale prezentate de concurenții electorali. Pentru realizarea atribuțiilor, în corespundere cu lit. j) a aceluiași alineat, Comisia dispune de drept de acces la informaţiile deţinute de autorităţile publice de toate nivelurile şi la registrele de stat, inclusiv la date cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

Conform art. 41 alin. (9) din Codul electoral, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să ofere sprijin Comisiei Electorale Centrale şi consiliilor electorale de circumscripţie în activitatea de supraveghere şi control al respectării legislaţiei cu privire la finanţarea campaniilor electorale.

În scopul bunei exercitări a atribuției de supraveghere și control privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali înregistrați la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, în temeiul normei de la art. 41 alin. (9) din Codul electoral, a fost constituit Grupul de lucru interinstituțional pentru examinarea și verificarea rapoartelor privind finanțarea activității grupurilor de inițiativă și privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali (în continuare – grup de lucru). Din acest grup fac parte reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale, Inspectoratului General al Poliției, Serviciului Fiscal de Stat și Inspecției Financiare.

În baza rapoartelor privind finanțarea campaniilor electorale, informațiilor disponibile în spațiul public, informațiilor prezentate de autoritățile publice, sesizărilor și plângerilor depuse, membrii grupului de lucru au inițiat documentarea modalității de reflectare a veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală aferentă alegerilor locale noi, pentru perioada de până la 30 noiembrie 2021.

Subsidiar, Comisia atrage atenția asupra următoarelor.

Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți, prin adresele nr.2/193, nr. 2/194 și nr. 2/195, înregistrate la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/944, nr. CEC-7/945 din 29 noiembrie 2021 și nr. CEC-7/965 din 30 noiembrie 2021, a remis spre examinare după competență două sesizări, una a Inspectoratului de Poliție Bălți și alta semnată de Arina Spătaru, precum și plângerea candidatului independent Nicolai Grigorișin. Sesizările și plângerea au ca obiect încălcarea prevederilor legale aferente finanțării campaniei electorale, în cazul de față a candidatului Partidului Politic ”Șor” la funcția de primar al municipiului Bălți în cadrul alegerilor locale noi din data de 21 noiembrie 2021, doamna Marina Tauber.

Candidatul independent Nicolai Grigorișin a depus o sesizare cu un conținut similar și la Comisia Electorală Centrală, aceasta fiind înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/946 din 29 noiembrie 2021.

La 1 decembrie 2021, candidatul independent Nicolai Grigorișin a mai depus la Comisie o plângere cu același obiect și subiect menționate mai sus, înregistrată sub nr. CEC-7/969, precum și două suplimente la aceasta, înregistrate sub nr. CEC-7/979 și nr. CEC-7/981. Acestea sunt adresate inclusiv Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție și Inspectoratului de Poliție Bălți.

Inspectoratul de Poliție Bălți, în sesizare, relevă următoarele circumstanțe de fapt și de drept.

În conformitate cu pct. 1 din hotărârea CEC nr. 70 din 19 octombrie 2021, Ministerul Afacerilor Interne, în procesul de acordare a suportului organelor electorale în vederea verificării corectitudinii finanțării campaniei electorale, a verificat materialul de control, înregistrat sub nr. 20210415462 din 27.11.2021 în Registrul nr. 2 de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni și incidente, și în urma verificării a constatat următoarele.

În perioada 25 octombrie - 21 noiembrie 2021, agentul economic S.R.L. „Credem-Eco” a prestat servicii  de alimentație (catering) pentru voluntarii, simpatizanții și membrii Partidului Politic „Şor” cazați în tabăra de odihnă din municipiul  Bălţi „Dumbrava Albă – Camping” S.R.L., care au desfășurat activități de agitație electorală în această perioadă în susținerea doamnei  Marina Tauber - candidatul la funcția de primar al municipiului Bălți din partea Partidului Politic ”Șor” la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021.

În procesul prestării serviciilor de catering,  zilnic  S.R.L. „Credem-Eco” efectua livrări de produse alimentare (bucate gătite), conform meniului prestabilit, către tabăra  „Dumbrava Albă - Camping” S.R.L. pentru 70 de persoane.

Din datele acumulate, precum şi din declarațiile directorului S.R.L. „Credem-Eco” şi ale administratorului departamentului catering, reiese că achitarea se efectua în numerar de către activistul Partidului Politic „Şor”. Sumele achitate de reprezentanții Partidului Politic „Şor”, conform meniului comandat şi duplicatelor bonurilor fiscale eliberate în perioada 25 octombrie – 21 noiembrie 2021 de către S.R.L. „Credem-Eco” pentru serviciile prestate, sunt în mărime de 152 mii lei.

Inspectoratul de Poliție Bălți mai menționează că rapoartele financiare ale concurentului electoral Partidul Politic „Șor” pentru perioada de până la 26 noiembrie 2021 (înregistrate la Comisie sub nr. 04/41 din 29.10.2021; nr. 04/64 din 05.11.2021; nr. 04/102 din 12.11.2021; nr. 04/153 din 19.11.2021; nr. 04/176 din 26.11.2021) nu conțin date care ar reflecta prestarea de către agentul economic S.R.L. „Credem-Eco” a serviciilor de alimentație (catering) pentru concurentul electoral numit sau cheltuieli efectuate de Partidul Politic „Şor” şi candidatul său M. Tauber în mărime de 152 mii lei pentru alimentație.

La final, Inspectoratul de Poliție Bălți concluzionează că, în circumstanțele descrise şi având în vedere faptele constatate, apare o bănuială rezonabilă de utilizare, de către  candidatul Marina Tauber, a  unor fonduri financiare  nedeclarate în mărime de 152 mii lei. Prin adunarea acestei sume la cheltuielile deja contabilizate şi prezentate Comisiei Electorale Centrale rezultă o sumă ce depășește plafonul mijloacelor financiare ce pot fi utilizate pentru circumscripția electorală municipală Bălți, acesta fiind în mărime de 759289,20 lei conform hotărârii CEC nr. 28 din 4 octombrie 2021. Astfel, aceste fapte cad sub incidenta sancțiunilor prevăzute de art. 75 din Codul electoral, art. 48 din Codul contravențional și art. 1812 din Codul penal.

 

Sesizarea doamnei Arina Spătaru și cea a domnului Nicolai Grigorișin se referă la același subiect (Partidul Politic „Șor”) și au același obiect („tabăra „Dumbrava Albă – Camping”). Totodată, domnul Nicolai Grigorișin mai invocă presupuse fapte referitoare la costul real al publicității electorale plasate de Partidul Politic „Șor” pe rețelele de socializare și la televiziune în campania electorală a alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021, care, după cum consideră, ar constitui 600 – 800 mii lei, însă fără a prezenta dovezi concludente în acest sens. De asemenea, candidatul independent impută Partidului Politic „Șor” implicarea în campania sa electorală a persoanelor cetățeni ai altui stat, cum ar fi managerul de campanie ucrainean Bogdan Stolichnyi (Богдан Столичный - Bogdan Kalynych), efectuarea agitației electorale în ziua alegerilor, închirierea apartamentelor pentru susținătorii săi, precum și nereflectarea prețului real al cheltuielilor pentru materialele publicitare.

Având în vedere că alegațiile privind costul efectiv al publicității electorale în rețeaua internet și la televiziune, invocate de domnul Nicolai Grigorișin,  poartă un caracter declarativ, nefiind aduse probe pertinente, iar rapoartele privind finanțarea campaniei electorale depuse de Partidul Politic „Șor” reflectă cheltuieli la acest capitol, Comisia nu poate să se pronunțe asupra veridicității datelor reflectate. De asemenea, nu au fost prezentate probe care ar demonstra închirierea apartamentelor pentru susținătorii partidului și implicarea cetățenilor străini în campania electorală a acestuia.

Respectiv, în prezenta speță Comisia se va limita la aprecierea compatibilității organizării acțiunilor de ordin electoral de către Partidul Politic „Șor” la tabăra „Dumbrava Albă – Camping” cu normele ce țin de domeniul electoral.

Concurentul electoral Marina Tauber, desemnat de Partidul Politic „Șor”, consideră drept neîntemeiate și lipsite de suport factologic și juridic sesizările și plângerile depuse la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/944, nr. CEC-7/945 și nr. CEC-7/946 din 29 noiembrie 2021, solicitând respingerea acestora. În referința depusă la 30 noiembrie 2021, înregistrată sub nr. CEC-7/967 și suplimentul din 1 decembrie 2021 înregistrat sub nr. CEC-7/984 explică următoarele.

  1.  În ceea ce privește locațiunea încăperilor (cazare) în perioada campaniei electorale pentru turul I al alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021, concurentul electoral susține că acest subiect a fost deja dezbătut la ședința Comisiei Electorale Centrale din data de 20 noiembrie 2021. La fel, menționează că, la acest capitol de cheltuieli, au fost prezentate toate documente confirmative și dovada reflectării sumei de 61 500 lei în rapoartele financiare ale concurentului electoral Partidul Politic „Șor”.

Concurentul electoral mai susține că toate cheltuielile pentru publicitate pe rețelele de socializare și la televiziune au fost efectuate din contul bancar cu mențiunea „Fond electoral”, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în baza contractelor și planurilor media, fiind reflectate în rapoartele financiare depuse la Comisia Electorală Centrală pentru campania electorală aferentă turului I al alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021.

Cu referire la sesizarea Inspectoratului de Poliție Bălți, în privința cheltuielilor pentru produsele alimentare (bucate gătite), concurentul susține că aceasta este lipsită de dovezi și se bazează doar pe presupunerile angajaților Inspectoratului de Poliție Bălți. Mai mult, în opinia sa, concurentul electoral Partidul Politic „Șor” nu a avut și nici nu a putut să aibă astfel de cheltuieli legate de nevoi personale, cu excepția celor de strictă necesitate, cum ar fi hrană, apă, îmbrăcăminte, toaletă, deoarece ele nu au vreo legătură cu campania electorală.  Mai afirmă că Inspectoratul de Poliție Bălți nu a prezentat nicio dovadă care să demonstreze faptul că ar fi existat relații financiare între concurentul electoral Partidul Politic „Șor” și compania S.R.L. „Credem-Eco”.

De asemenea, arată că, în data de 30.11.2021, avocatul și reprezentantul cu drept de vot consultativ al concurentului electoral, Vadim Banaru, s-a adresat către S.R.L. „Credem-Eco”, solicitându-i confirmarea sau infirmarea informației privind relațiile financiare între Partidul Politic „Șor” și S.R.L. „Credem-Eco” invocate în sesizarea Inspectoratului de Poliție  Bălți cu nr. 34/23-29762 din 29.11.2021. Reprezentantul S.R.L. „Credem-Eco” a refuzat să dea un răspuns oficial pe suport de hârtie, dar, verbal, a declarat că S.R.L. „Credem-Eco” nu a avut nicio relație cu Partidul Politic „Șor”.

  1.  Concurentul electoral Marina Tauber consideră că materialele prezentate de către apelanți, în susținerea celor solicitate, nu pot fi calificate ca probe, or, între acestea și obiectul sesizărilor și plângerii lipsește legătura de cauzalitate. 

Mai afirmă că între Partidul Politic ,,Șor” și S.R.L. „Credem-Eco” nu există nicio relație juridică de subordonare, iar apelanții nu au prezentat nicio probă care să demonstreze contrariul. Pentru a proba existența ,,mijloacelor bănești utilizate și nereflectate”, care, în opinia apelanților, ar aparține Partidului Politic ,,Șor”, urmează cel puțin a fi prezentate acte contabile, contracte sau alte documente ce conțin probe pertinente. De principiu, consideră că astfel de probe nici nu puteau fi prezentate de către apelanți, deoarece nu există.

 

Analizând materialele speței, Comisia constată următoarele.

 

În conformitate cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.169 din 20 noiembrie 2021 „Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, pentru perioada de până la 19 noiembrie 2021”, s-a constatat inclusiv faptul că în lista „Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii” a Partidului Politic ”Șor” pentru circumscripția electorală municipală Bălți nr. 2 din raportul privind finanțarea campaniei electorale prezentat pentru perioada 30 octombrie – 5 noiembrie 2021 sunt reflectate servicii de locațiune a încăperilor (cazare pentru 20-40 de persoane) „Dumbrava Albă - Camping” S.R.L., prestate de Fotescu Vadim, în valoare de 30000,00 lei, în baza actului nr. 14 VF din 30.11.2021.

Conform răspunsului dat de Partidul Politic „Șor” din 19 noiembrie 2021, au beneficiat de servicii de cazare la „Dumbrava Albă - Camping” voluntari, simpatizanți și membri de partid care au venit să o susțină pe doamna Marina Tauber, candidatul din partea partidului pentru funcția de primar al municipiului Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021. Răspunsul este însoțit de o copie de pe contractul de donație nr. 14VF din 30.10.2021 a serviciilor de locațiune a încăperilor pentru 20 de persoane.

De menționat că „Dumbrava Albă - Camping” S.R.L. până în prezent nu a dat răspuns complet la adresele Comisiei privind elucidarea relațiilor contractuale în beneficiul Partidului Politic ”Șor”, fapt pentru care urmează a fi sesizate organele de drept în legătură cu obstrucționarea activității organului electoral și neexecutarea solicitărilor acestuia.

De asemenea, este relevant faptul că, prin pct.4 din hotărârea vizată, concurentului electoral Partidul Politic „Șor” i-a fost aplicată sancțiunea sub formă de avertisment pentru neraportarea donației materiale sub formă de locațiune a spațiilor publicitare în valoare de 9049,00 lei.

Hotărârea nr.169/2021 a devenit incontestabilă prin Încheierea Curții Supreme de Justiție din 29 noiembrie 2021 (dosarul nr.3ra-1245/21). Prin urmare, toate constatările expuse în hotărârea vizată au puterea lucrului judecat și nu necesită a fi dovedite din nou, de unde rezultă cu certitudine faptul că la „Dumbrava Albă - Camping” a fost organizată cazarea voluntarilor, simpatizanților și membrilor de partid care au venit să o susțină pe doamna Marina Tauber, candidatul din partea Partidului Politic „Șor” pentru funcția de primar al municipiului Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021.

Potrivit art.41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral, plafonul general pe ţară al mijloacelor financiare ce pot fi transferate în contul „Fond electoral” al concurentului electoral constituie 0,05% din veniturile prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul respectiv. Plafonul maxim pentru fiecare circumscripție electorală se determină de către Comisia Electorală Centrală prin înmulțirea coeficientului stabilit de către Comisie cu numărul de alegători din circumscripţia respectivă, iar coeficientul se calculează prin împărţirea plafonului general al mijloacelor financiare pe ţară la numărul total de alegători din ţară.

 

Astfel, conform art.1 alin. (1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2021, nr. 258/2020 (Monitorul Oficial nr. 353-357, art. 290 din 22.12.2020), cu modificările ulterioare, veniturile la bugetul de stat pentru anul 2021 au fost aprobate în sumă de 41415400,0 mii de lei. Plafonul general pe ţară în mărime de 0,05% din veniturile prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul respectiv constituie 20707,70 mii lei.

 

Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat plafonul general pe ţară împărțit la numărul de alegători din țară care constituie 2 782 938 alegători, coeficientul stabilit fiind de 7,44 lei.

 

Deci, prin hotărârea CEC nr.28 din 4 octombrie 2021 „Cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din data de 21 noiembrie 2021”, s-a stabilit pentru circumscripția electorală municipală Bălți un cuantum în mărime de 759289,20 lei (7,44 lei x 102055 alegători = 759289,20 lei).

 

Potrivit copiilor bonurilor de casă prezentate de agentul economic ”Credem-Eco” S.R.L. către Inspectoratul de Poliție Bălți, precum și explicațiilor directorului și administratorului departamentului catering al agentului economic vizat, puse la dispoziție organului de drept, în interesele Partidului Politic „Șor” la stațiunea „Dumbrava Albă - Camping”, unde au fost cazați voluntari, simpatizanți și membri de partid în vederea susținerii candidatului Marina Tauber din partea partidului pentru funcția de primar al municipiului Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, au fost livrate bucate în sumă de 152.725,00 lei, cu o marjă de eroare de maxim 2000 lei. La acestea s-a anexat și extrasul privind înregistrările zilnice ale comenzilor la tabăra de vară ”Dumbrava Albă” în perioada 25 octombrie -  21 noiembrie 2021.

În baza sesizării Inspectoratului de Poliție  Bălți, materialelor anexate și declarațiilor martorilor din ședința Comisiei Electorale Centrale, s-a atestat cu certitudine că plata pentru alimentația zilnică a voluntarilor, simpatizanților și membrilor de partid a fost efectuată de Popan Svetlana, care deține numerele de telefon __________ și ___________. În primul raport financiar depus de concurentul electoral, Popan Svetlana este indicată ca donator. Dumneaei activează totodată în calitate de referent la Partidul Politic „Șor”. Mai mult, Popan Svetlana figura pe locul 62 în lista candidaților Partidului Politic „Șor” la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

În conformitate cu art. 41 alin. (5) din Codul electoral, „Concurenţilor electorali li se interzice să ofere alegătorilor bani, să le distribuie fără plată bunuri materiale, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte acţiuni de binefacere”.

Potrivit alin.(6) din articolul vizat, „Prevederile alin. (5) nu se vor aplica în cazul cadourilor simbolice, reprezentând publicitate electorală sau politică, confecţionate din mijloace declarate de pe contul „Fond electoral”, care poartă simbolica concurentului electoral şi a căror valoare de piaţă nu depăşeşte 2 unităţi convenţionale”.

Conform art. 1811 alin. (1) din Codul penal („Coruperea alegătorilor”), oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să îşi exercite sau să nu îşi exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor parlamentare, prezidenţiale, locale ori în cadrul referendumului reprezintă infracțiune și se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la un an la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Complementar, la art.75 alin.(5) din Codul electoral se stabilește că folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare şi materiale nedeclarate sau depăşirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral reprezintă temei pentru anularea înregistrării în calitate de concurent electoral.

Subsecvent, în conformitate cu art. 1812 alin. (1) din Codul penal, acțiunile de falsificare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice şi/sau a rapoartelor privind finanțarea campaniilor electorale în intenţia de a substitui sau a ascunde identitatea donatorilor, volumul mijloacelor acumulate ori destinaţia sau volumul mijloacelor utilizate reprezintă infracțiune și se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de până la 5 ani.

Potrivit Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012, prevederile acestuia se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice, atât de drept public, cât şi de drept privat, care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice (denumite în continuare entităţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare. La fel, conform acestuia, diurna este o indemnizație zilnică, în moneda naţională sau în valuta străină, acordată în scopul compensării cheltuielilor suportate suplimentar de salariat în timpul delegării, pentru hrană, diferite servicii, inclusiv costul transportului pe teritoriul localităţii în care a fost delegat şi alte cheltuieli. Diurna pentru municipiul Bălți, după cum este arătat în anexa nr.2 la regulamentul în cauză, este stabilită în mărime de 120 lei.

În conformitate cu art.71 alin. (6) din Codul electoral, examinarea contestațiilor privind finanțarea campaniilor electorale ale partidelor politice nu se supune termenelor de prescripție prevăzute la art. 72–74 din Cod.

Conform documentelor prezentate Comisiei, cu referire la contractul de donație a serviciilor de locațiune din partea domnului Fotescu Vadim, se atestă contractarea de către ultimul a serviciilor de cazare de la Î.I. „Motruc Vasile”, iar, potrivit contractului, capacitatea maximă de cazare este de 20 de camere.

La solicitarea Comisiei privind numărul de persoane cazate la S.R.L. „Dumbrava Albă Camping” Partidul Politic „Sor” a refuzat prezentarea informației, comunicând totodată despre cazarea simpatizanților, voluntarilor, membrilor de partid în număr de o persoană sau de 3-5 persoane per cameră.

Dat fiind faptul că numărul cert de persoane cazate nu este stabilit/identificat, dar pornind de la numărul de camere contractate și în ipoteza cazării doar a unei persoane per cameră, rezultă 20 de persoane cazate per zi minim.

În continuare, raportând sumele reflectate conform înregistrărilor comenzilor livrate la tabăra vizată, prezentate de S.R.L. „Credem-Eco”, pentru 20 de persoane, în perioada 31.10.-20.11.2021 inclusiv, perioadă conform contractului de cazare la S.R.L. „Dumbrava Albă Camping”, rezultă suma de 34260 lei cheltuieli de protocol (de alimentație) nedeclarate, dar folosite în campania electorală pentru perioada 30.10.-20.11.2021 (Anexa 1).

Potrivit art. 43 alin. (1) din Codul electoral, partidele politice şi blocurile electorale, grupurile de iniţiativă, precum şi candidaţii independenţi, în cazul alegerilor parlamentare şi prezidenţiale, prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu menţiunea „Fond electoral” şi, ulterior, săptămânal, un raport despre mijloacele băneşti acumulate şi cheltuielile efectuate în campania electorală, atât în format electronic cât şi pe suport de hârtie, sub semnătura persoanelor responsabile.

 

Astfel, Partidul Politic „Șor”  urmează să prezinte rapoartele corectate pentru situația din 5, 12 și 19 noiembrie, prin includerea sumei de 34260 lei cheltuieli de protocol.

Conform extrasului prezentat de bancă, la situația de azi, 1 decembrie 2021, partidul a cheltuit suma de 734544 lei și, pornind de la suma nedeclarată, dar utilizată în mărime de 34260 lei, se constată depășirea plafonului stabilit de CEC, cu 9514 lei 80 bani.

 

În circumstanțele expuse supra, Comisia observă că faptul cazării simpatizanților candidatului Marina Tauber în vederea susținerii acesteia la funcția de primar al municipiului Bălți în cadrul alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021 nu este negat de ultima în calitate de vicepreședinte al partidului vizat, fiind un fapt cu puterea lucrului judecat, iar din materialele probatorii se deduce că, în contradicție cu prevederile imperative citate mai sus, în cadrul cazării care are caracter electoral s-a organizat alimentarea susținătorilor candidatului pentru o funcție electivă, achitată de un susținător și donator al concurentului electoral, fără a fi reflectat acest fapt în raportul financiar, ceea ce duce implicit la aplicabilitatea prevederilor aferente înregistrării candidatului, or încălcarea principiilor de bază privind transparența finanțării campaniei electorale și modului de organizare a întâlnirilor electorale sunt contrare scopului statului de drept de organizare a unor alegeri libere și corecte care sunt pilonul  legitimității puterii obținute în urma acestora.

 

Este de menționat că, potrivit art.29 alin.(1) din Codul administrativ, „Orice măsură întreprinsă de autoritățile publice prin care se afectează drepturile sau libertăţile prevăzute de lege trebuie să corespundă principiului proporționalității”.

Totodată, conform alin.(2) al aceluiași articol, „O măsură întreprinsă de autorităţile publice este proporțională dacă:

a) este potrivită pentru atingerea scopului urmărit în temeiul împuternicirii atribuite prin lege;

b) este necesară pentru atingerea scopului;

c) este rezonabilă”.

Potrivit alin.(3) din norma vizată, „Măsura întreprinsă de autorităţile publice este una rezonabilă dacă ingerinţa produsă prin ea nu este disproporțională în raport cu scopul urmărit”.

 

În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a menționat că sancțiunile aplicate în procesul electoral trebuie să fie prompte și imediate. Astfel, Curtea Constituțională accentuează necesitatea sancționării concurenților electorali pentru a asigura transparența finanțării campaniei electorale, statuând: „49. CEC este responsabilă pentru supravegherea finanțării campaniei electorale, […], Cu toate acestea, lipsa supravegherii financiare efective și a sancțiunilor proporționate pentru încălcări s-a dovedit a fi o problemă și a condus la îngrijorări cu privire la transparența finanțării pentru colectarea semnăturilor și agitația electorală” (Hotărârea Curții Constituționale din 13 decembrie 2016 „Privind confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova, sesizarea nr. 139e/2016”).

 

De asemenea, urmează de reținut că:

- prin hotărârea Comisiei nr. 435 din 20 octombrie 2016 „Cu privire la contestația nr. CEC-10/27 din 19 octombrie 2016 depusă de candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Silvia Radu”, prin care s-a stabilit utilizarea cardului de reduceri al magazinului social [încălcarea de ordin financiar] în folosul Partidului Politic „Șor”, atunci fiind inițiată procedura de anulare a înregistrării candidatului Partidului Politic „Șor” la funcția de Președinte al Republicii Moldova, Inna Popenco, admisă prin hotărâri irevocabile ale instanțelor judecătorești;

- prin Încheierea Curții Supreme de Justiție din 16 mai 2018, dosarul nr.3ra-746/18, a fost declarat inadmisibil recursul declarat de Partidul Politic „Șor”, iar actul de anulare a înregistrării doamnei Reghina Apostolova, candidat la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău la alegerile locale noi din 20 mai 2018 din partea Partidului Politic „Șor”, pe motivul încălcării prevederilor aferente finanțării campaniei electorale a devenit irevocabil;

- prin Decizia Curții Supreme de Justiție din 13 martie 2020, dosarul nr.3ra-526/20, s-a dispus anularea înregistrării domnului Vitalie Balinschi, candidatul din partea Partidului Politic „Șor” la funcția de deputat pentru circumscripția electorală uninominală municipală Hâncești nr. 38, în legătură ca încălcarea prevederilor de reflectare a cheltuielilor financiare.

 

Astfel, se atestă un comportament continuu al Partidului Politic „Șor” de încălcare a disciplinei financiare în proporții ce duc la aplicarea celei mai aspre sancțiuni – anularea înregistrării.

 

În Decizia Curții Supreme de Justiție din 13 martie 2020 se arată că:

„Principiul proporționalității este un element intrinsec statului de drept şi principiul proporţionalităţii se referă la faptul că măsurile de constrângere faţă de cetăţeni ar trebui folosite cu atenţie şi numai atunci când este cu adevărat indispensabil pentru realizarea interesului public.

Potrivit art. 18 din Codul administrativ, interesul public vizează ordinea de drept, democrația, garantarea drepturilor şi a libertăţilor persoanelor, precum şi obligaţiile acestora, satisfacerea necesităţilor sociale, realizarea competenţelor autorităţilor publice, funcţionarea lor legală şi în bune condiţii. În acelaşi fel, Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie mai reţine că puterea publică nu ar trebui să intervină în drepturi mai mult decât este necesar, iar din acest motiv, principiul proporționalității este adesea denumit interdicția excesului. Principiul proporționalității este un mijloc de cântărire”.

De asemenea, Curtea notează:

„Astfel, argumentul Comisiei Electorale Centrale, conform căruia scopul urmărit este restabilirea egalității drepturilor concurenţilor electorali, balanţa cărora a fost destabilizată prin acţiunile ilegale ale concurentului electoral Partidul Politic „Şor”, este unul pertinent şi întemeiat. Or, acest mijloc de atingere a acestui scop este unul expres prevăzut de art.75 din Codul electoral.

Mai mult, neaplicarea măsurii prevăzute de art. 75 alin. (5) din Codul electoral în prezenţa faptelor constatate de organul electoral şi instanţa de fond denotă caracterul iluzoriu al drepturilor celorlalți concurenţi şi sancțiunii prevăzute de norma respectivă.

Scopul sancţiunii prevăzute de art. 75 alin. (5) lit. a) din Codul electoral este de a descuraja obţinerea mandatului cu încălcarea legislaţiei electorale, desfăşurarea unei campanii electorale netransparente în special prin folosirea de fonduri funciare şi materiale nedeclarate. Lipsa de reacţie la faptele constatate de organul electoral şi limitarea doar la faptul constatării acestora constituie în sine o cauză generatoare a încălcărilor legislaţiei electorale şi un factor descurajator pentru concurenţii electorali care sunt implicați şi acţionează legal în cursa electorală pentru a fi aleși.

Astfel, scopul măsurii este unul legitim, iar măsura de anulare a înregistrării concurentului electoral în esenţă este autorizată de legislația în vigoare. În acest sens, art. 75 alin. (2) lit. e) din Codul electoral prevede expres sancţiunea anulării înregistrării concurentului electoral pentru încălcarea legislaţiei electorale, în special folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare şi materiale nedeclarate sau depășirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral”.

           

Prin urmare, ținând cont de practica judiciară, abaterea financiară sub aspectul volumului, pe de o parte, și al caracterului acesteia, pe de altă parte, luând în considerare și sancțiunea incontestabilă sub formă de avertisment pentru încălcarea de același ordin financiar, precum și un comportament continuu vicios de finanțare a candidaților, se atestă rezonabilitatea și proporționalitatea aplicării sancțiunii sub formă de anulare a înregistrării în vederea obținerii unui scop legitim de respectare a prevederilor legale, eliminare a descurajării contracandidaților și legitimizare a puterii.

 

Pentru motivele arătate și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (2) lit. e), art. 41, art. 43 și art. 75 alin.(5) lit. a) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704/2019, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

  1.  Se ia act de sesizările privind finanțarea campaniei electorale a Partidului Politic „Șor” în cadrul alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți din data de 21 noiembrie 2021.
  2.  Se constată folosirea de către concurentul electoral Marina Tauber, desemnat de Partidul Politic „Șor”, a fondurilor financiare și materiale nedeclarate la alegerile locale noi în circumscripția electorală municipală  Bălți nr. 2 de cel puțin 34260,00 lei, iar în consecință depășirea plafonului maxim stabilit cu cel puțin 9514, 80 lei. 
  3.  Se solicită Judecătoriei Bălți anularea înregistrării concurentului electoral Marina Tauber, desemnat de Partidul Politic „Șor” la funcția de primar al municipiului Bălți, și se transmit instanței materialele ce au stat la baza adoptării prezentei hotărâri.
  4.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Alexandr BERLINSCHII

 

Chișinău, 1 decembrie 2021

Nr. 188