Hotărîri

Hotărîre nr. 2/1 din 22 decembrie 2018 "Cu privire la propunerea pentru degrevarea de atributiile de la locul de munca permanent a unor membri ai consiliului electoral, aprobarea statului de personal al aparatului consiliului".

 

Hotărîre nr. 2/2 din 22 decembrie 2018 "Cu privire la stabilirea programului de lucru si comunicarea datelor de contact ale consiliului electoral al circumscriptiei electorale uninominale nr. 6, Drochia".

 

Hotărîre nr. 3/1 din din 26 decembrie 2018 "Cu privire la aprobarea programului calendaristic al Consiliului electoral al circumscriptiei electorale Drochia nr. 6 pentru realizarea actiunilor de organizare si desfasurare a Alegerilor Parlamentare Referendum Republican din 24 februarie 2019".

 

Hotărîre  nr. 3/2 din 26 decembrie 2018 "Cu privire la stabilirea atributiilor si repartizarea sarcinilor intre membrii Consiliului electoral al circumscriptiei electorale Drochia nr. 6".

 

Hotărîre nr. 3/3 din 26 decembrie 2018 "Cu privire la propunerea pentru degrevarea de atributiile de la locul de munca permanent a unor membri al consiliului electoral, aprobarea statului de personal al aparatului consiliului".

 

Hotărîre nr. 3/4 din 26 decembrie 2018 "Cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova a domnului PADNEVICI Corneliu din partea Partidului Democrat din Moldova in circumscriptia electorala uninominala nr. 6, Drochia".

 

Hotărîre nr. 4/1 din 27 decembrie 2018 "Cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova a domnului LUPASCO Alexandr din partea Partidului Politic "Partidul Socialistilor din Republica Moldova" in circumscriptia electorala uninominala nr. 6, Drochia".

 

Hotărîre nr. 4/2 din 27 decembrie 2018 "Cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova a domnului MORCOV Ghenadie din partea Partidului Comunistilor din Republica Moldova in circumscriptia electorala uninominala nr. 6, Drochia".

 

Hotărîre nr. 5/1 din 29 decembrie 2018 "Cu privire la cererea de inregistrare a domnului PADNEVICI Corneliu in calitate de candidat la functia de deputat pentru circumscriptia electorala uninominala Drochia nr. 6 si confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ in Consiliul electoral al circumscriptiei electorale Drochia nr. 6"

 

Hotărîre nr. 5/2 din 29 decembrie 2018 "Cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova a domnului SVECLA Grigore din partea Partidului Politic "ȘOR" in circumscriptia electorala uninominala nr. 6 Drochia."

 

Hotărîre nr. 5/3 din 29 decembrie 2018 "Cu privire la modificarea Hotaririi Consiliului electoral al circumscriptiei electorale uninominale nr.6 Drochia, nr. 3/2 din 26 decembrie 2018 "Cu privire la stabilirea atributiilor si repartizarea sarcinilor intre membrii Consiliului electoral ale circumscriptiei electorale Drochia nr.6"

 

Hotărîre nr. 5/4 din 29 decembrie 2018 "Cu privire la constatarea circumstanțelor de revocare a membrului Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr.6, Drochia."

 

Hotărîre nr. 5/5 din 29 decembrie 2018 "Cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova a doamnei CERETEU Nina din partea Partidului Politic "Partidul Nostru" in circumscriptia electorala uninominala nr.6 Drochia "

 

Hotărîre nr. 6/1 din 2 ianuarie 2019 "Cu privire la cererea de inregistrare a domnului LUPASCO Alexandr in calitate de candidat la functia de deputat pentru circumscriptia electorala uninominala Drochia nr.6 si confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ in Consiliul electoral al circumscriptiei electorale Drochia nr.6"

 

Hotărîre nr. 6/2 din 2 ianuarie 2019 "Cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova a doamnei CONEA Svetlana din partea Blocului Electoral ACUM Platforma DA si PAS in circumscriptia electorala uninominala nr.6, Drochia."

 

Hotărîre nr. 7/1 din 5 ianuarie 2019 "Cu privire la modificarea Hotarîrii Consiliului electoral al circumscriptiei electorale uninominale nr.6 Drochia, nr. 3/2 din 26 decembrie 2018"

 

Hotârîre nr. 7/2 din 5 ianuarie 2019 "Cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentu Republicii Moldova a doamnei ROSCA Violeta din partea Partidului Liberal"

 

Hotărîre nr. 7/3 din 5 ianuarie 2019 "Cu privire la cererea de inregistrare a domnului SVECLA Grigore in calitate de candidat la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova si confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ in Consiliul electoral al circumscriptiei electorale Drochia nr.6"

 

Hotărîre nr. 7/4 din 5 ianuarie 2019 "Cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentu Republicii Moldova a domnului BÎRNAZ Nicolae din partea Partidul National Liberal in circumscriptia electorala uninominala nr.6 Drochia"

 

Hotărîre nr. 8/1 din 9 ianuarie 2019 "Cu privire la modificarea Hotaririi Consiliului electoral al circumscriptiei electorale nr.6 Drochia, nr. 7/4 din 5 ianuarie 2019 "Cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in PRM a domnului BIRNAZ Nicolae  din partea Parditul National Liberal"

 

Hotărîre nr. 8/2 din 9 ianuarie 2019 "Cu privire la modificarea Hotaririi Consiliului electoral al circumscriptiei electorale nr.6 Drochia, nr. 7/2 din 5 ianuarie 2019 "Cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in PRM a doamnei ROSCA Violeta  din partea Partidului Liberal"

 

Hotărîre nr. 9/1 din 14 ianuarie 2019 "Cu privire la cererea de inregistrare a domnului MORCOV Ghenadie in calitate de candidat la functia de deputat in PRM in circumscriptia electorala uninominala Drochia nr.6 si confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ in Consiliul electoral al circumscriptiei electorale Drochia nr.6"
 

Hotărîre nr. 10/1 din 18 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea sectiilor de votare"

 

Hotărîre nr. 10/2 din 18 ianuarie 2019 "Cu privire la cererea de inregistrare a doamnei CONEA SVETLANA in calitate de candidat la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova in circumscriptia electorala uninominala nr.6 Drochia"

 

Hotărîre nr. 11/1 din 25 ianuarie 2019 "Cu privire la cererea de inregistrare a doamnei CERETEU Nina in calitate de candidat la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova in circumscriptia electorala uninominala Drochia nr.6 si confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ in Consiliul electoral al circumscriptiei electorale Drochia nr.6"

 

Hotărîre nr. 11/2 din 25 ianuarie 2019 "Cu privire la cererea de inregistrare a doamnei ROSCA Violeta in calitate de candidat la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova in circumscriptia electorala uninominala Drochia nr.6"

 

Hotărîre nr. 11/3 din 25 ianuarie 2019 "Cu privire la refuzul cererii de inregistrare a domnului BIRNAZ Nicolae in calitate de candidat la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova in circumscriptia electorala uninominala Drochia nr.6"

 

Hotărîre nr. 12/1 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare orașul Drochia nr. 6/1"

Hotărîre nr. 12/2 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare orașul Drochia nr. 6/2"

Hotărîre nr. 12/3 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare orașul Drochia nr. 6/3"

Hotărîre nr. 12/4 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare orașul Drochia nr. 6/4"

Hotărîre nr. 12/5 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare orașul Drochia nr. 6/5"

Hotărîre nr. 12/6 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare orașul Drochia nr. 6/6"

Hotărîre nr. 12/7 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare orașul Drochia nr. 6/7"

Hotărîre nr. 12/8 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Baroncea (satele Baroncea și Baroncea Nouă) nr. 6/8"

Hotărîre nr. 12/9 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Bădiceni (satul Bădiceni) nr. 6/9"

Hotărîre nr. 12/10 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Bădiceni (satul Bădiceni) nr. 6/10"

Hotărîre nr. 12/11 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Bădiceni (satul Grigorăuca) nr.6/11"

Hotărîre nr. 12/12 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Baxani nr.6/12"

Hotărîre nr. 12/13 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Chetrosu nr.6/13"

Hotărîre nr. 12/14 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Chetrosu nr.6/14"

Hotărîre nr. 12/15 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Chetrosu nr.6/15"

Hotărîre nr. 12/16 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Cotova (satul Cotova) nr.6/16"

Hotărîre nr. 12/17 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Cotova (satul Macareuca) nr.6/17"

Hotărîre nr. 12/18 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Cremenciug (satul Cremenciug) nr.6/18"

Hotărîre nr. 12/19 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Cremenciug (satul Sobari) nr.6/19"

Hotărîre nr. 12/20 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Criscauti nr.6/20"

Hotărîre nr. 12/21 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Dărcăuți (satul Dărcăuți) nr.6/21"

Hotărîre nr. 12/22 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Dărcăuți (satul Mălcăuți) nr.6/22"

Hotărîre nr. 12/23 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Dominteni nr.6/23"

Hotărîre nr. 12/24 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Drochia nr.6/24" 

Hotărîre nr. 12/25 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Gribova nr.6/25"

Hotărîre nr. 12/26 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Hăsnășenii Mari nr.6/26"

Hotărîre nr. 12/27 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Holoșnița (satul Holoșnița) nr.6/27"

Hotărîre nr. 12/28 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Holoșnița (satul Cureșnița) nr.6/28"

Hotărîre nr. 12/29 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Iarova (satul Iarova) nr.6/29"

Hotărîre nr. 12/30 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Iarova (satul Balinți) nr.6/30"

Hotărîre nr. 12/31 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Maramonovca nr.6/31"

Hotărîre nr. 12/32 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Mîndîc nr.6/32"

Hotărîre nr. 12/33 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Moara de Piatra nr.6/33"

Hotărîre nr. 12/34 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Oclanda nr.6/34"

Hotărîre nr. 12/35 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Palanca (satele Palanca si Holosnita Noua) nr.6/35"

Hotărîre nr. 12/36 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Palanca (satul Șalvirii Noi) nr.6/36"

Hotărîre nr. 12/37 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Petreni nr.6/37"

Hotărîre nr. 12/38 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Popeștii de Jos nr.6/38"

Hotărîre nr. 12/39 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Popeștii de Sus nr.6/39"

Hotărîre nr. 12/40 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Rudi nr.6/40"

Hotărîre nr. 12/41 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Sofia nr.6/41"

Hotărîre nr. 12/42 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Sofia nr.6/42"

Hotărîre nr. 12/43 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Șalvirii Vechi (satul Șalvirii Vechi) nr.6/43"

Hotărîre nr. 12/44 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Șalvirii Vechi (satul Cepaevca) nr.6/44"

Hotărîre nr. 12/45 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Șalvirii Vechi (satul Iliciovca) nr.6/45"

Hotărîre nr. 12/46 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Șeptelici nr.6/46"

Hotărîre nr. 12/47 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Șolcani (satul Șolcani) nr.6/47"

Hotărîre nr. 12/48 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Șolcani (satul Curesnita Noua) nr.6/48"

Hotărîre nr. 12/49 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Șuri (satul Șuri) nr.6/49"

Hotărîre nr. 12/50 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Șuri (satul Șuri) nr.6/50"

Hotărîre nr. 12/51 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Șuri (satul Șurii Noi) nr.6/51"

Hotărîre nr. 12/52 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Tătărăuca Veche (satul Tătărăuca Veche) nr.6/52"

Hotărîre nr. 12/53 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Tătărăuca Veche (satul Tătărăuca Noua) nr.6/53"

Hotărîre nr. 12/54 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Tătărăuca Veche (satul Niorcani) nr.6/54"

Hotărîre nr. 12/55 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare comuna Tătărăuca Veche (satul Slobozia Noua) nr.6/55"

Hotărîre nr. 12/56 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Teleșeuca nr.6/56"

Hotărîre nr. 12/57 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Visoca nr.6/57"

Hotărîre nr. 12/58 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare satul Zgurița nr.6/58"

 

Hotărîre nr. 12/59 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui PADNEVICI Corneliu, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția electorală uninominală Drochia, nr. 6 din partea Partidului Democrat din Moldova pentru Alegerile Parlamentare Referendum Republican din 24 februarie 2019"

 

Hotărîre nr. 12/60 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui MORCOV Ghenadie, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția electorală uninominală Drochia, nr. 6 din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova pentru Alegerile Parlamentare Referendum Republican din 24 februarie 2019"

 

Hotărîre nr. 12/61 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dnei CERETEU Nina, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția electorală uninominală Drochia, nr. 6 din partea Partidului Politic ’’Partidul Nostru” pentru Alegerile Parlamentare Referendum Republican din 24 februarie 2019"

 

Hotărîre nr. 12/62 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui LUPAȘCO Alexandr, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția electorală uninominală Drochia, nr. 6 din partea Partidului Politic ’’Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru Alegerile Parlamentare Referendum Republican din 24 februarie 2019"

 

Hotărîre nr. 12/63 din 29 ianuarie 2019 "Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dnei CONEA Svetlana, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția electorală uninominală Drochia, nr. 6 din partea Blocului Electoral ACUM Plarforma DA și PAS pentru Alegerile Parlamentare Referendum Republican din 24 februarie 2019"

Hotărîre nr. 13/1 din 2 februarie 2019 сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui SVECLA Grigore, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția electorală uninominală Drochia, nr. 6 din partea Partidului Politic ”ȘOR” pentru  Alegerile Parlamentare Referendum Republican din 24 februarie 2019  
Hotărîre nr. 13/2 din 2 februarie 2019 cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral dnul SVECLA Grigore, candidat la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția electorală uninominală Drochia nr. 6, desemnat de Partidul Politic ”ȘOR” în vederea monitorizării Alegerilor Parlamentare Referendum Republican din 24 februarie 2019

Hotărîre nr. 13/3 din 2 februarie 2019 cu privire la modificarea hotărîrii Consiliului electoral al circumscripției electorale nr. 6 Drochia, nr. 10/1 din ”18” ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea secţiilor de votare”

Hotărîre nr. 13/4 din 2 februarie 2019 cu privire la modificarea hotărîrii nr. 12/6 din 29 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea biroului electoral al secției de votare orașul Drochia nr. 6/6”

Hotărîre nr. 13/5 din 2 februarie 2019 cu privire la modificarea hotărîrii nr. 12/13 din 29 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea biroului electoral al secției de votare satul Chetrosu nr. 6/13”

Hotărîre nr. 13/6 din 2 februarie 2019 cu privire la modificarea hotărîrii nr. 12/21 din 29 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea biroului electoral al secției de votare comuna Dărcăuți (satul Dărcăuți) nr. 6/21”

Hotărîre nr. 13/7 din 2 februarie 2019 cu privire la modificarea hotărîrii nr. 12/33 din 29 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea biroului electoral al secției de votare satul Moara de Piatră nr. 6/33”

Hotărîre nr. 13/8 din 2 februarie 2019 cu privire la aprobarea textului buletinului de vot pentru Alegerile Parlamentare Referendum Republican din 24 februarie 2019

Hotărîre nr. 13/9 din 2 februarie 2019 cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot la Alegerile Parlamentare Referendum Republican din 24 februarie 2019

Hotărîre nr. 13/10 din 2 februarie 2019 cu privire la degrevarea  de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare