Hotărîrile CECEU Nr.23

 

Nr. ordine

Data

 Hotărîri privind Activitatea CECEU23

1.

24.12.2018

Hotărîre cu privire la stabilirea programului de lucru, Comisia nr. 23 mun. Chișină

2.

24.12.2018

Hotărîre cu privire la stabilirea locului și timpului primirii documentelor CECEU23

3.

24.12.2018

Hotărîre cu privire la propunerea pentru degrevare, Comisia nr. 23 mun. Chișinău

4.

24.12.2018

Hotărîre cu privire la stabilirea atribuțiilor și repartizarea sarcinilor intre membrii CECEU23

5. 03.01.2019 Hotărîre pentru modificarea punctului 1 din hotărîrea CECEU23 mun.Chișinău nr.1 din 24.12.2018 "cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent si convocarea unor membri CECEU, constituite pentru organizarea și desfașurarea alegerilor parlamentare și a referndumuui republican consultativ din data de 24.12.2019"
6. 19.01.2019 Hotărîre cu privire la constituirea secțiilor de votare

Nr. ordine

Data

Hotărîri cu privire la cererea de inregistrare a grupului de inițiativă

1.

26.12.2018

Hotărîre cu privire la cererea de inregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat in Parlamentul Republicii Moldova Dlui Lipskii Oleg din partea PSRM 

2.

26.12.2018

Hotărîre cu privire la cererea de inregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat in Parlamentul  Republicii Moldova Dna Rotaru Valentina din partea PDM

3.

28.12.2018

Hotărîre cu privire la cererea de inregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat in Parlamentul Republicii Moldova Dlui Jardan Petru din partea Partidul Politic " ȘOR"

4.

28.12.2018

Hotărîre cu privire la cererea de inregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat in Parlamentul  Republicii Moldova Dlui Bucureanu Aurel, Candidat Independent

5.

29.12.2018

Hotărîre cu privire la cererea de inregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat in Parlamentul  Republicii Moldova Dlui Rusol Nicolae din partea PCRM

6.

29.12.2018

Hotărîre cu privire la cererea de inregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat in Parlamentul  Republicii Moldova Dlui Biriucov Sergiu, Candidat Independent

7.

31.12.2018

Hotărîre cu privire la cererea de inregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat in Parlamentul  Republicii Moldova Dlui Gradinaru Vasile, din partea Blocului electoral "ACUM Platforma DA și PAS"

8.

04.01.2019

Hotărîre cu privire la cererea de inregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de deputat in Parlamentul Republicii Moldova Dlui Rațoi Oleg din partea PL

Nr. ordine

Data

Hotărîri cu privire la cererea de inregistrare in calitate de candidat la funcția de deputat

1.

03.01.2019

Hotărîre cu privire la cererea de inregistrare a Dne Valentina Rotaru in calitate de candidat la funcția de deputat pentru CECEU23

2.

04.01.2019

Hotărîre cu privire la cererea de inregistrare a Dlui Lipskii Oleg in calitate de candidat la funcția de deputat pentru CECEU23

3. 15.01.2019 Hotărîre cu privire la cererea de inregistrare a Dlui Jardan Petru in calitate de candidat la funcția de deputat pentru CECEU23
4. 24.01.2019 Hotărîre cu privire la cererea de inregistrare a Dlui Grădinaru Vasile in calitate de candidat la funcția de deputat pentru CECEU23
5.  29.01.2019 Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a a dlui Biriucov Sergiu în calitate de candidat la funcția de deputat pentru CECEU23
6. 30.01.2019 Hotărîrea cu privire la cererea de înregistrare a dlui Bucureanu Aurel în calitate de candidiat la funcția de deputat pentru CECEU 23
7. 30.01.2019 Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Rusol Nicolai în calitate de candidat la funcția de deputat pentru CECEU 23
8. 30.01.2019 Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Rațoi Oleg în calitate de candidat la funcția de deputat pentru CECEU 23

Nr. ordine

Data

Hotărîri cu privire la inregistrarea persoanelor de incredere a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova

1.

10.01.2019

Hotărîre cu privire la inregistrarea persoanelor de încredere din partea Dne Valentina Rotaru, Partidul Democrat din Moldova

2.

21.01.2019

Hotărîre pentru modificarea Anexei nr.1 din Hotărîrea Consiliului electoral al circumscriptiei uninominale nr.23 mun. Chișinău ,,Cu privire la înregistrarea persoanelor de incredere din partea Dnei Rotaru Valentina, Partidul Democrat din Moldova"

3 25.01.2019 Hotărîre cu privire la inregistrarea persoanelor de încredere din partea Dlui Lipskii Oleg, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

Nr. ordine

Data

Hotărîri cu privire la constituirea birourilor electorale al secțiilor de votare 

1 28.01.2019 Hotărîri cu privire la constituirea birourilor electorale al secțiilor de votare