Hotărîrile Consiliului electoral al circumscripției uninominale nr. 50, la vest de Republica Moldova