Nr. 1187 - pentru aprobarea Regulamentului cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități

  • 22.08.2023
  • 1702
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități
 
În temeiul art. 25 lit. c), 32 și 77 alin. (5)  din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
  1. Se aprobă Regulamentul cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități (se anexează).
  2. Se abrogă hotărârea nr. 4463/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilităţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016,  nr. 90-99, art. 499), cu modificările ulterioare.
  3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                       Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 22 august 2023
Nr. 1187