Nr. 1153 - pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale

  • 04.08.2023
  • 1407
  • 0
H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea,
administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale
 
În temeiul art. 25 lit. c),  art. 32, art. 61, art. 62, art. 78, art. 80 și art. 87 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
 
  1. Se aprobă Regulamentul cu privire la întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale (se anexează).
  2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674/2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 313-318, art. 1479), cu modificările ulterioare.
  3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                                Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 4 august 2023
Nr. 1153