Nr. 1201 - pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de înregistrare a participanților la referendum

  • 29.08.2023
  • 664
  • 0

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de

înregistrare a participanților la referendum

 

 

În temeiul art. 25 lit. c), 32, 200 alin. (4) și 231 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

           

  1. Se aprobă Regulamentul privind particularitățile de  înregistrare a participanților la referendum (se anexează).
  2. Se abrogă hotărârea nr. 1025/2017 „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de participare a partidelor politice și altor organizații social-politice la campania electorală pentru referendumul republican” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 316-321, art. 1604), cu modificările ulterioare.
  3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 29 august 2023

Nr. 1201