Prevenirea și combaterea utilizării resurselor administrative în alegeri - componentă obligatorie în democratizarea proceselor electorale

  • 30.11.2018
  • 1900
  • 0

Membri ai Comisie Electorale Centrale, funcționari electorali, reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai partidelor politice și societății civile, precum și experți naționali și internaționali în materie electorală,  au discutat, pe parcursul zilei de astăzi, 30 noiembrie 2018, despre prevenirea și combaterea utilizării rezurselor administrative în procesul electoral. Evenimentul a fost organizat de către Comisia Electorală Centrală (CEC) și Consiliul Europei.

 

Alina Russu, președinta CEC consideră că pentru un proces electoral corect și o societate cu adevărat democratică, este foarte important ca să fie conștientizate pericolele pe care le comportă aceste practici nesănătoase și ilegale. „Fenomenul utilizării resurselor administrative în alegeri poate fi diminuat sau chiar stopat doar atunci când toți actorii implicați în procesele electorale: funcționarii electorali, candidații, societatea civilă, mass-media și, per ansamblu, toți alegătorii, vor înțelege că toți trebuie să acționăm legal”, a declarat președinta CEC.

 

Rodica Ciuboraru, vicepreședinta CEC a făcut o trecere în revistă a reglementărilor juridice din Republica Moldova a fenomenului de utilizare a resurselor administrative în alegeri, menționînd că atît legislația națională, dar și documentele internaționale în domeniu nu definesc clar acest fenomen. „Cele mai des întîlnite cazuri de utilizare a resurselor administrative sunt: întrunirile în timpul programului de lucru al instituțiilor publice, publicitatea pe bunurile statului, utilizarea situațiilor de serviciu în pofida suspendării. De aceea, îndemnul CEC pentru concurenții electorali este de a respecta legislația în vigoare și de a nu utiliza resurse administrative în timpul campaniilor electorale”, a menționat vicepreședinta CEC.

 

Prezent la eveniment, Francois Friederich, șeful Direcției pentru asistență electorală din cadrul Consiliului Europei, a mulțumit CEC pentru inițiativa de a organiza această masă rotundă. “Pe parcursul ultimilor ani, Consiliul Europei a avut o colaborare bună cu CEC, orientate spre îmbunătățirea procesului electoral din Republica Moldova. Iar subiectul utilizării resurselor administrative în alegeri este foarte important pentru organizarea unor alegeri libere şi corecte. Consiliul Europei a facilitat participarea la eveniment a 3 experți străini, care vor vorbi despre standardele şi reglementările internaționale, dar şi despre bunele practici în combaterea şi prevenirea utilizării resurselor administrative în procesul electoral”, a conchis Friederich.

 

În cadrul evenimentului de astăzi, participanții au discutat și despre elaborarea unui manual în materie de prevenire și combatere a utilizării resurselor administrative în procesul electoral. Acesta va fi destinat organelor electorale și tuturor actorilor implicați în procesele electorale (partide politice, candidați la funcții elective, funcționari și organe de stat, instituții mass-media etc.) în vederea prevenirii și combaterii utilizării resurselor administrative în scopuri electorale.