Nr. 4519 - privind aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020

  • 23.11.2020
  • 3896
  • 0

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor

pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020

 

În temeiul art. 65 alin. (2), (4), art. 119 și 121 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:     

 

1. Se aprobă Raportul Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020, conform anexei.

2. Raportul Comisiei Electorale Centrale se prezintă Curţii Constituţionale.

3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL

   

Secretarul  ședinței/

Vicepreședintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                 Vladimir ȘARBAN

                                                          

Chișinău, 23 noiembrie 2020

Nr. 4519