Hotărâri

Proces Verbal nr. 1 din 22 decembrie 2018 al ședinței privind alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Uninominale Florești, nr. 8

Hotărârea nr. 1 din 22 decembrie 2018 ”Cu privire la stabilirea programului de lucru și comunicarea datelor de contact ale Consiliului electoral al circumscripției electorale Florești, nr. 8”

Hotărarea nr. 2 din 22 decembrie 2018 ”Cu privire la propunerea pentru degrevare de atribuțiile de la locul de muncă permanent, convocare a unor membri ai consiliului și aprobarea statului de personal al aparatului consiliului”

Hotărârea nr. 3 din 22 decembrie 2018 ”Cu privire la atribuțiile de serviciu ale președintelui, vicepreședintelui, secretarului și funcționarilor aparatului de lucru al Consiliului electoral de circumscripție electorale Florești, nr. 8”

Hotărârea nr. 4 din 22 decembrie 2018 ”Cu privire la stabilirea locului și timpului primirii documentelor necesare pentru înregistrarea grupului de inițiativă și candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova”

Hotărârea nr. 5 din 25 decembrie 2018 ”Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Consiliului electoral de circumscripție Florești, nr. 8”

Hotărârea nr. 6 din 25 decembrie 2018 ”Cu privire la numirea în funcție în aparatul de lucru al Consiliului electoral de circumscripție Florești, nr. 8”

Hotârârea nr. 7 din 26 decembrie 2018 ”Cu privire la înregistrarea membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea pretendentului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 24 februarie 2019” 

Hotărârea nr. 8 din 27 decembrie 2018 ”Cu privire la înregistrarea membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea pretendentului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 24 februarie 2019”

Hotărârea nr. 9 din 28 decembrie 2018 ”Cu privire la înregistrarea membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea pretendentului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 24 februarie 2019”

Hotărârea nr. 10  din 30 decembrie 2018 ”Cu privire la înregistrarea membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea pretendentului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 24 februarie 2019”

Hotărârea nr. 11 din 30 decembrie 2018 ”Cu privire la înregistrarea membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea pretendentului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 24 februarie 2019”

Hotărârea nr. 12  din 31 decembrie 2018 ”Cu privire la cererea de înregistrare a dlui Nichiforciuc Eugeniu în calitate de candidat la funcția de deputat pentru circumscripția electorală uninominală Florești, nr. 8 și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electoral al circumscripției Electorale Florești, nr. 8” 

Hotărârea nr. 13 din 01 ianuarie 2019 ”Cu privire la cererea de înregistrare a dlui Groza Sergiu în calitate de candidat la funcția de deputat pentru circumscripția electorală uninominală Florești, nr. 8 și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul Electoral al circumscripției electorale Florești, nr. 8”

Hotărârea nr. 14 din 04 ianuarie 2019 ”Cu privire la înregistrarea membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea pretendentului la funcția dedeputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 24 februarie 2019”

Hotărârea nr. 15 din 04 ianuarie 2019 ”Cu privire la înregistrarea membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea pretendentului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 24 februarie 2019”

Proces Verbal nr. 1 din 04 ianuarie 2019 ”Cu privire la procedura de tragere la sorți în vederea stabilirii ordinii de primire a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputați în Parlamentul Republicii Moldova”

Hotărârea nr. 16 din 04 ianuarie 2019 ”Cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019”

Hotărârea nr. 17 din 10 ianuarie 2019 ”Cu privire la cererea de înregistrare a dlui Cojocaru Grigore în calitate de candidat la funcția de deputat pentru circumscripția electorală uninominală Florești, nr. 8 și confirmarea reprezentantului de drept de vot consultativ în Consiliul electoral al circumscripției electorale Florești, nr. 8”

Hotărârea nr. 18 din 10 ianuarie 2019 ”Cu privire la cererea de înregistrare a dlui Ladaniuc Ghenadie în calitate de candidat la funcția de deputat pentru circumscripția electorală uninominală Florești, nr. 8 și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electoral al circumscripției electorale Florești, nr. 8” 

Hotărârea nr. 19 din 16 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea secțiilor de votare în circumscripția electorală Florești, nr. 8”

Hotărârea nr. 20 din 21 ianuarie 2019 ”Cu privire la cererea de înregistrare a dnei Crijavovschi Ludmila în calitate de candidat la funcția de deputat pentru circumscripția electorală uninominală Florești, nr. 8 și confirmarea cu vot reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electoral al circumscripției electorale Florești, nr. 8” 

Hotărârea nr. 21 din 25 ianuarie 2019 ”Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea concurentului electoral Nichiforciuc Eugeniu, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova”

Hotărârea nr. 22 din 25 ianuarie 2019 ”Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea concurentului electoral Cojocaru Grigore, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova”

Hotărârea nr. 23 din 25 ianuarie 2019 ”Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea concurentului electoral Crîjanovschi Ludmila, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Partidul Nostru”

Hotărârea nr. 24 din 25 ianuarie 2019 ”Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea concurentului electoral Groza Sergiu, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova”

Hotărârea nr. 25 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Florești, 8/1 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 26 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Florești, 8/2 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 27 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Florești, 8/3 din circumscripția electorală Florești, nr.8” 

Hotărârea nr. 28 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Florești, 8/4 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 29 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Florești, 8/5 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 30 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Florești, 8/6 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 31 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Ghindești, 8/7 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 32 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Mărculești, 8/8 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 33 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Alexeevca, 8/9 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 34 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Chirilovca, 8/10 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 35 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Dumitreni, 8/11 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 36 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Băhrinești, 8/12 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 37 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Cernița, 8/13 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 38 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Ciripcău, 8/14 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 39 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Coșernița, 8/15 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 40 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Cuhureștii de Jos, 8/16 din circumscripția electorală Florești, nr. 8”

Hotărârea nr. 41 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Țîpordei, 8/17 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 42 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Cuhureștii de Sus, 8/18 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 43 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Unchitești, 8/19 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 44 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de  votare Gara Unchitești, 8/20 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 45 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Cunicea, 8/21 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 46 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Cunicea, 8/22 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 47 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Frumușica, 8/23 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 48 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Ghindești, 8/24 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 49 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la constituirea Biroului electoral al secției de votare Hîrtop, 8/25 din circumscripția electorală Florești, nr.8”

Hotărârea nr. 50 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Ţîra, 8/26 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 51 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Gura Camencii, 8/27 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 52 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Bobuleşti, 8/28 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 53 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Gvozdova, 8/29 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 54 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Gura Căinarului, 8/30 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 55 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Zarojeni, 8/31 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 56 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Iliciovca, 8/32 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 57 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Maiscoe, 8/33 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 58 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Izvoare, 8/34 din circumscripţia electorală Floreşti, nr8"

Hotărârea nr. 59 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Bezeni, 8/35 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 60 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Scăieni, 8/36 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 61 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Japca, 8/37 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 62 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Bursuc, 8/38 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 63 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Lunga, 8/39 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 64 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Mărculeşti, 8/40 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 65 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Napadova, 8/41 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 66 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Prajila, 8/42 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 67 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Antonovca, 8/43 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 68 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Mihailovca, 8/44 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 69 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Putineşti, 8/45 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 70 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Rădulenii Vechi, 8/46 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 71 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Roşietici, 8/47 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 72 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Cenuşa, 8/48 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 73 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Roşieticii Vechi, 8/49 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 74 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Sănătăuca, 8/50 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 75 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Sevirova, 8/51 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 76 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Ivanovca, 8/52 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 77 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Temeleuţi, 8/53 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 78 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Tîrgul Vertiujeni, 8/54 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 79 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Trifăneşti, 8/55 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 80 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Alexandrovca, 8/56 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 81 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Vărvăreuca, 8/57 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 82 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Văscăuţi, 8/58 din circumscipţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 83 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Octeabriscoe, 8/59 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 84 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Vertiujeni, 8/60 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 85 din 28 ianuarie 2019 "Cu privire la constituirea Biroului electoral al secţiei de votare Zăluceni, 8/61 din circumscripţia electorală Floreşti, nr.8"

Hotărârea nr. 86 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la cererea de înregistrare a dlui Țap Iurie în calitate de candidat la funcția de deputat pentru circumscripția electorală uninominală Florești, nr.8 și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electoral al circumscripției electorale Florești nr.8”

Hotărârea nr. 87 din 28 ianuarie 2019 ”Cu privire la înregistrare a dlui Cărbune Anatolie în calitate de candidat la funcția de deputat pentru circumscripția electorală uninominală Florești, nr.8”