Nr. 1166 - pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă, întocmirea, prezentarea și verificarea listelor de subscripție

  • 11.08.2023
  • 2167
  • 0
H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea și înregistrarea grupurilor
de inițiativă, întocmirea, prezentarea și verificarea listelor de subscripție
 
În temeiul art. 25 lit. c), 32, 65, 66, 67, 114, 140, 164, 192 și 221 din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
           
1. Se aprobă Regulamentul privind constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă, întocmirea, prezentarea și verificarea listelor de subscripție (se anexează).
2. Se abrogă hotărârile Comisiei Electorale Centrale nr. 4315/2015 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de inițiativă privind desfășurarea referendumului republican” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 347-360, art. 2689), cu modificările ulterioare, nr. 1730/2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 321-332, art. 1302), cu modificările ulterioare, nr. 4526/2016 „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind organizarea procesului de prezentare, recepționare și verificare a listelor de subscripție pentru inițierea referendumului republican” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 100-105, art. 595).
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 11 august 2023
Nr. 1166