Nr. 2704 - pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali

  • 17.09.2019
  • 2459
  • 0

HOTĂRÎRE

pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea

campaniilor electorale ale concurenților electorali

 

În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. c), art. 41 și 43 din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se aprobă Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, conform anexei.

2. Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, cu modificările ulterioare, se va aplica doar pentru alegerile parlamentare noi, pînă la expirarea mandatului Parlamentului de legislatura a X-a.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                            Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 17 septembrie 2019

Nr. 2704