Nr. 2513 - pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă

  • 10.05.2024
  • 707
  • 0
H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă
 
În temeiul art. 25 lit. c), 32 și 39 din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea prealabilă (se anexează).
2. Comisia Electorală Centrală în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri va asigura ajustarea aplicației „Înregistrarea Prealabilă”.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 10 mai 2024
Nr. 2513